tmkjfgh gjfgh

BIBLIOTECA PUBLICĂ COCIERI


Prezentare generală

Biblioteca Publică Cocieri este o instituţie de stat, care funcţionează în baza «Legii cu privire la biblioteci nr.160 din 20.07.2017».  Instituţia se află sub îndrumarea metodică şi coordonarea Direcţiei Cultură şi Turism Dubăsari şi este administrată de Primăria c. Cocieri. Programul de activitate 8.30 – 17.00, sâmbăta,duminica – zile fără program. Biblioteca are o suprafaţă de 99 de metri pătraţi, şi este amplasată în Casa de Cultură, etajul doi. Dispune de un spaţiu cu 20 de locuri    perceput de fiecare beneficiar ca un loc: sigur,liniştit şi confortabil pentru lectură şi studiu,pentru întâlniri cu prietenii, pentru participare la evenimente  .  Dispune şi de colecţii de carte bogate, din În anul 2015 biblioteca a fost reparată capital şi dotată cu mobilier nou din mijloacele financiare locale şi raionale. În luna septembrie 2015 , graţie implementării Programului Biblioteci Globale în Moldova «Novateca» ,biblioteca a fost dotată cu echipament tehnic modern (5 computere echipate şi o imprimantă multifuncţională), în prezent dispunând de 6 computere şi 2 imprimante multifuncţionale. Astfel biblioteca a fost  transformată într-un centru modern de informare şi instruire pentru toţi membrii comunităţii şi are drept scop sporirea accesului la informaţie,  abordarea problemelor de dezvoltare locală, inclusiv în domeniile sănătate, educaţie, dezvoltare economică, guvernare electronica, incluziune dijitală, comunicare, cultură şi recreere. Biblioteca , în activitatea sa de zi cu zi tinde spre atingerea principalelor obiective:

 • promovarea dezvoltării unei comunităţi deschise şi incluzive;
 • oferirea accesului gratuit la informaţie, la tehnologii informaţionale ;
 • valorificarea patrimoniului cultural şi sprijinirea pluralităţii culturilor;
 • promovarea alfabetizării şi culturii informării, lecturii şi educaţiei nonformale;
 • prestarea serviciilor conform necesităţilor membrilor comunităţii;
 • oferirea accesului egal şi nediscriminatoriu la serviciile de bibliotecă tuturor membrilor comunităţii, indiferent de gen, vârstă, apartenenţă etnică, dizabilitate;
 • contribuirea la procesul de instruire, formare şi cercetare ;
 • colecţionarea, prelucrarea, păstrarea, gestionarea şi diseminarea documentelor de bibliotecă.

Indicatori de performanţă:

 • numărul de utilizatori – 534,
 • din care activi – 410
 •  numărul de vizite – 2700
 • numărul de împrumuturi – 6300
 • Biblioteca oferă  membrilor comunităţii o gamă largă de servicii: utilizarea Word, Excel, Skype, servicii publice electronice, aplicaţii pentru copii, reţele sociale etc.

Biblioteca este deschisă spre colaborare cu instituţiile din localitate şi nu numai, cu agenţi economici, actori comunitari din diferite domenii pentru a promova activităţile lor şi a  diversifica serviciile de bibliotecă conform necesităţilor comunităţii.