tmkjfgh gjfgh

Grădinița


Prezentare generală:

Grădinița-creșă „Garofița” din c.Cocieri r-l Dubăsari este o instituție preșcolară de stat, destinată educației copiilor de vîrsta 2-7 ani, cu program 10,5 ore,care activează din februarie 1990 . Clădirea grădiniței este tip,4 blocuri în  două nivele unite cu o galerie, cu capacitatea de 340  locuri. Numărul de copii după listă-175, copiii sînt repartizați în 7 grupe, în conformitate cu particularitățile de vîrstă și individuale.Instituția se află sub îndrumarea metodică și coordonarea DGÎ Dubăsari și este administrată de Primăria  c. Cocieri. Regimul de activitate 7.30-18.00. (10,5 ore)

În instituția preșcolară activează 13 cadre didactice, 7-cu studii superioare pedagogice, 6-cu studii medii de  specialitate. Cu grad didactic doi- 3 cadre didactice,grad managerial II- 1. Vîrsta-de la  25 ani pînă la 54 ani.

Cadrele didactice din grădinița de copii tind spre educarea unei personalități libere a copilului-tendință contemporană a întregului sistem educațional din republică.  Activitatea de educație și instruire a copiilor se realizează în baza Curriculei Educației copiilor de vîrstă timpurie și preșcolară din Republica Moldova și Standardele de învățare și dezvoltare pentru copilul de 0-7 ani. Întregul proces instructiv-educativ este axat pe copil, pe necesitățile lui, pe ritmul propriu și nivelul de dezvoltare a fiecărui copil în parte.

Grădinița de copii își desfășoară activitatea în 7 grupe luminoase,dotate cu mobilier modern, adaptat nevoilor educative,grupuri sanitare îngrijite și ușor accesibile copiilor. Salile de grupe sînt dotate cu jucării, atribute pentru jocul copiilor, materiale didactice demonstrative și distributive pentru realizarea cu succes a procesului educativ-instructiv. Fiecare grupă are teren de joc, unde copiii își petrec timpul afară, organizînd diverse jocuri mobile, de rol și sportive, observări în natură, lucrul individual cu copiii.

În sala de muzică-sportivă a grădiniței de copii se desfășoară activitățile de muzică, diverse activități educaționale: înviorarea de dimineață, activități de cultură fizică, dans, sărbători, distracții, concursuri  cu participarea copiilor din grădiniță . Centrul metodic al grădiniței de copii este dotat cu materiale didactice, literatură metodică, literatură pentru copii, materiale audio-vizuale care le vin în ajutor cadrelor didactice, părinților și tuturor doritorilor.

Grădinița de copii dispune de cabinet medical,dotat  cu aparataj și medicamente necesare pentru acordarea primului ajutor medical în caz de necesitate. La blocul alimentar al grădiniței de copii bucătarii pregătesc diverse feluri de bucate, care sint servite de copii, conform regimului de 4 ori pe zi  Încălzirea grădiniței este autonomă, pe gaz natural și combustibil pe bio- masă (peleți). Grădinița dispune de apă curgătoare rece și caldă.

Pe parcursul ultimilor ani  angajații grădiniței de copii, părinții s-au implicat într-un șir de proiecte, susținute de APL, locuitorii și agenții economici din sat, în cadrul cărora s-au schmbat ferestrele și ușile de întrare ale grădiniței de copii, acoperișul La blocul A și B, si D s-a reînnoit fațada blocul A, s-au instalat bateriile solare,s-a construit și a fost unită la rețea cazangeria pe  biomasă, și traseul de apă caldă,s-a reparat sistemul de încălzire sala festivă,galeria, și  grupele au fost dotate cu materiale didactice, literatură metodică și artistică.S-a efectuat reparația capitală a blocului D.

Climatul în instituția preșcolară este unul binevoitor, stimulativ, cooperant, dinamic.Valorile dominante, ce caracterizează angajații grădiniței de copii sînt: responsabilitatea, receptivitatea și creativitatea, munca în echipă, încrederea și respectul față de copil și familia acestuia. Echipa managerială este cu o atitudine asertivă, democratică, de încredere în echipa de lucru, cu respect față de realizările instituției si nevoile ei.