tmkjfgh gjfgh

Demografie


Demografia, procesul migraţionist, incidenţa factorului sărăciei

Analiza evoluţiei principalilor indicatori demografici din localitate demonstrează o tendinţă de micşorare pe parcursul ultimilor 5 ani. Astfel numărul populaţiei s-a micşorat  de la 4444 în anul 2012 la 4362 în anul 2016, sau cu cca 1,8%.  Se observă     o  creştere a ratei natalităţii în ultimii 3 ani cu cca 3,1% . În acelaşi timp este atestată şi o creştere a ratei mortalităţii de la 8,3% în 2012 la 11,5% în 2016.  Media ratei natalităţii în localitate  în ultimii 3 ani este de 9,9 % ceea ce este   mai mică cu 2,84%  faţă de rata natalităţii  medii pe ţară (10,9).

Media ratei mortalităţii în ultimii trei ani este de 10,6 sau cu 8,4% mai mică decât media pe ţară.

 Trendul de evoluţie a principalilor indicatori demografici din localitate

Denumirea indicatorilor 2012 2013 2014 2015 2016
Populaţia stabilă din localitate 4444 4308 4406 4480 4362
Numărul nou-născuţilor 37 49 37 44 50
Numărul decedaţilor 34 35 29 42 44
Sporul natural al populaţiei +3 +14 +8 +2 +6
Rata de natalitate 8,3 11,4 8,4 9,8 11,5
Rata de mortalitate 7,6 8,1 6,6 9,4 10,1
Indicele sarcinii demografice

 

Analiza trendului de evoluţie a principalilor indicatori demografici din localitate ne demonstrează că sporul natural al populaţiei pe parcursul ultimilor 5 ani este pozitiv, variind de la +2 până la +14.

 

Dinamica principalilor indicatori care reflectă fenomenul migraţiei din localitate.

Denumirea indicatorilor 2012 2013 2014 2015 2016
Numărul imigranţilor în localitate 43 55 76 54 49
Numărul emigranţilor din localitate 182 29 10 174 98
Sporul migrator al populaţiei 139 26 66 124 49

 

Analiza dinamicii indicatorilor demografici din localitate în ultimii 5 ani este diferită. Astfel numărul celor care au imigrat în localitate  atestă o creştere comparativ cu anul 2012 cu 28% şi 77% în anii 2013 şi  respectiv 2014 după care observăm o descreştere an anii 2015-2016. Aceiaşi tendinţă observăm şi referitor la numărul emigranţilor din localitate: numărul emigranţilor în 2016 s-a micşorat cu 53,85% faţă de a.2012.

În acelaşi timp numărul persoanelor ce emigrează din localitate este de 2  ori mai mare decît numărul persoanelor ce imigrează în localitate.

Crearea condiţiilor de trai decente şi susţinerea tinerilor familii ar înbunătăţi esenţial situaţia  demografică din localitate