tmkjfgh gjfgh

Așezarea geografică


Comuna Cocieri se află în zona de centru a Republicii Moldova, pe malul stâng al bazinului de acumulare de la Dubăsari  situată la latitudinea 47.3074, longitudinea 29.1102 şi altitudinea 92 metri faţă de nivelul mării. Din componenţa comunei fac parte localităţile Cocieri cu o populaţie în număr de 4131  şi Vasilievca cu o populaţie de 188 locuitori.

Localitatea Cocieri se află la o distanţă    directă până în or. Dubăsari   de 4 km.   Se află la o depărtare de 54 km de calea ferată, 5 km de traseul Tiraspol-Rîbniţa şi 10 km de traseul Poltava. Distanţa directă până în oraşul Chişinău este de 45 km, iar pînă în or. Tiraspol 72 km.  Satul Vasilevca se află la o distanţă de 28 km de localitatea Cocieri şi 24 km de oraşul Dubăsari.

Suprafaţa comunei Cocieri constituie 3062, 5 ha, inclusiv:   pământ arabil – 1820 ha, livezi – 172 ha, vii – 236 ha, păşuni – 127 ha. Terenuri proprietate privată 2204,12 ha, proprietate administrativ-teritorială 490,3 ha, proprietatea statului 368,15 ha.

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, la data de  01.01.2017 populaţia comunei Cocieri  constituia  4362  locuitori, ceea ce constituie  12.18% din populaţia totală a raionului Dubăsari, clasificându-se pe locul  2 după numărul de locuitori comparativ cu celelalte 13 localităţi din raion,  şi  0,12% din totalul populaţiei pe ţară.

Componenţa locuitorilor comunei Cocieri după naţionalităţi se prezintă după cum urmează:  92.50% – moldoveni, 4.15% – ruşi, 2.10% – ucraineni, 0.55% – găgăuzi, 0.25% – bulgari, 0.05% – evrei, 0.39% – alte etnii.   95 % din numărul total de locuitori ai satului sunt de religie creştin-ortodoxă.

Comuna  se caracterizează prin elemente de relief specifice zonei de câmpie cu dealuri domoale, iar  şesurile alternează cu coline şi văi.  Localitaţile se află la altitudinea de 92 metri faţă de nivelul mării. Cea mai mare înălţime ajunge cota de 105 m de la nivelul Mării Negre. Zona localităţilor  nu este afectată de alunecări de teren