tmkjfgh gjfgh

Raportul privind impactul social-economic al proiectelor finanţate din Programul activităţilor de reintegrare al ţării implimentate în anul 2020.

Autoritatea publică locală, cu suportul Biroului politici de reintegrare, în a.2020 a finisat implementarea unui proiect important în zona de securitate și anume: Iluminarea stradală  în s. Cocieri.

 Aducem sincere mulțumiri d-nei Cristina Lesnic, Viceprim-ministru pentru reintegrare  și tuturor factorilor de decizie care au adus aportul în susținerea și promovarea asestui proiect.

Anul acesta, APL Cocieri a alocat 300 mii lei din surse proprii pentru renovarea iluminatului stradal și a beneficiat de un suport financiar din partea Biroului politici de reintegrare în sumă de 700 mii lei, care ne-a permis finisarea proiectului și iluminarea stradală a 90% din localitate.

Pînă la împlimentarea acestui proiect, localitatea era asigurată cu iluminare stradală numai 25%.

Scopul acestui proiect  a fost  asigurarea populației din  zona de securitate cu servicii de iluminare  stradală,  care va avea un efect benefic atât  pentru  siguranţa şi securitatea la trafic a locuitorilor satului, cât şi sub aspect economic.

In rezultatul implimentării proiectului, s. Cocieri a  devenit o localitate mai  atractivă pentru tineret, pentru investitori și totodată sperăm că va scădea numărul  accidentelor de circulaţie, furturilor și înfracțiunilor  comise pe timp de noapte, precum și se va ridica siguranța populației, inclusiv a copiilor pe timp de noapte în zona de securitate.

Adresările părinților de a extinde iluminarea stradală,  precum că  copiii care merg la activitățile extrașcolare și cercurile opționale au frica de a merge noaptea, în deosebi pe timp de iarnă cînd afară se întunecă rapid, au fost auzite.

Implimentarea acestui proiect va contribui la dezvoltarea social-economică a localității și va întări siguranța populației în zona de securitate

 

Mulțumim pentru susținere.

Cu respect,

Primarul comunei Cocieri                                                                        R.Spinovschi