tmkjfgh gjfgh

Darea de seama a primarului și consilierilor locali

La data de 08.09.2019, ora 10:00 in incinta Casei de Cultura, a avut loc Adunarea cu privire la rezultatul activitatii primarului Spinovschi Raisa, a consilierilor locali si conducatorilor institutiilor subordonate pentru ultimii doi ani.
Fiecare raportor a prezentat informația cu referire la obiectivele și proiectele prioritare puse in evedență la începutul fiecarui an precum și realizarea acestora cu succes la etapa actuală.
Astfel, pe parcursul ultimilor doi ani, în ansamblu au fost finisate cu succes 8 proiecte de reparație și modernizare a mai multor instituții și obiecte de menire socială, în rezultatul cărora în localitate au fost aduse invistiții financiare în mărime de 7 mln. lei, dintre care contribuția financiară a Primăriei a constituit 335 mii lei.
În finalul Ședinței într-un dialog direct cu cetățenii au fost adresate întrebari raportorilor și scoase în evedență cele mai strigente probleme ale localnicilor pentru o ulterioră rezolvare. S-a remarcat faptul că valorificarea rezultatelor și păstrarea nivelului confortabil de trai în localitate are la bază aportul fiecăruia dintre noi, doar printr-un parteneriat activ cu comunitatea putem realiza proiecte frumoase si importante in satul de baștină.
În acest context, aducem sincere mulțumiri conducătorilor de instituții, colectivelor de muncă,partinerilor și persoanelor implicate activ în elaborarea și implimentarea proiectele menționate pentru contribuția prețioasă în dezvoltarea și prosperarea comunității noastre. Totodată aducem sincere mulțumiri cetățenilor care au găsit timp și au participat la adunare.